Zichtrekening

Eenvoudig, transparant en compleet Open nu een zichtrekening bij AXA Bank en geniet van eenvoud en gemak. Kies tussen de gratis st@rt2bank zichtrekening en de all-in comfort2bank zichtrekening.​

U kan terecht voor al uw bankzaken, nl zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Bij Profinad kan u uiteraard ook terecht voor al uw beleggingen zoals fondsen, kasbons, pensioensparen, Tak 21, Tak 23 en Tak 26. Bovendien verlenen wij ook kredieten en leningen, dit zowel aan zelfstandigen en KMO’s als aan particulieren. De meest courante kredieten zijn o.a. woonkredieten, leningen op afbetaling, autofinancieringen, belastingskredieten, kaskredieten en investeringskredieten. Aarzel niet om ons te contacteren voor een afspraak als u meer informatie wenst over onze Axa bankverrichtingen, beleggingen, verzekeringen of kredieten!​

Onafhankelijk makelaar

deskundig advies en de beste voorwaarden.

​PERSOONLIJK ADVIES: Verzekeringen zijn een complexe materie. Het aanbod is overweldigend en de kleine addertjes onder het gras maken beslissingen nemen niet eenvoudig. Het is erg belangrijk dat u kan vertrouwen op een onafhankelijke makelaar. Profinad biedt een ruim en actueel gamma aan verzekeringen voor particulieren, bedrijven en vrije beroepen en zoekt voor u, via een persoonlijke service, de beste oplossing op de markt.
CHECK-UP: Spring eens binnen op ons kantoor en geef uw bedrijfsverzekeringen een ‘check-up’. Elke onderneming, elke bedrijfsactiviteit heeft zijn specifieke kenmerken en brengt kansen én risico’s met zich mee. Samen bekijken we het risicoprofiel van uw bedrijf en werken een verzekeringsportefeuille op maat uit.

Uw inkomen

durf vooruit te denken​

​GEWAARBORGD INKOMEN: Bij wegvallen van uw beroepsinkomen (door ziekte of ongeval) valt u terug op het beperkte vangnet van de sociale zekerheid. Om u en uw gezin veilig te stellen tegen onverwacht loonverlies kan u een ‘Verzekering Gewaarborgd Inkomen’ afsluiten die u in staat stelt om uw levensstandaard te behouden en uw financiële verplichtingen aan derden na te komen. Wij werken graag formules uit die volledig in lijn liggen met uw verwachtingen en activiteiten.
PENSIOENSPAREN: Als ondernemer werkt u met hart en ziel voor uw zaak. Geniet met volle teugen van uw inspanningen, ook na het stopzetten van uw actieve loopbaan. Kom langs om te praten over de opbouw van uw pensioen en de manier waarop u er later van wenst te genieten. Ook vandaag al kan u er maximaal voordeel uithalen dankzij fiscale optimalisatie.

Uw medewerkers

Investeer in uw ‘HUMAN CAPITAL’​

ARBEIDSONGEVALLEN: Zodra u personeel in dienst neemt bent u wettelijk verplicht om een ‘Arbeidsongevallenverzekering’ voor hen af te sluiten. Preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen veel voorkomen, maar een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. De verzekering vergoedt ongelukken van en naar het werk en op de arbeidsplek zelf.
HOSPITALISATIE: Vaak wordt het aanbieden van een hospitalisatieverzekering aan werknemers opgelegd of georganiseerd door de sector. Maar uiteraard kan een werkgever ook op eigen initiatief beslissen dit aan te bieden.
GROEPSVERZEKERINGEN: Wij werken voor u een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen uit voor uw werknemers. Met de aangepaste polisvoorwaarden is een groepsverzekering een onmisbaar onderdeel van een succesvolle aanpak van uw loonbeleid​

Uw bedrijf

​Bescherm uw onderneming op de best mogelijk manier

​BEDRIJFSSCHADE: Na een brand kan het een hele tijd duren alvorens uw bedrijf weer in dezelfde financiële situatie verkeert. Een schadegeval brengt immers vaak een hoop indirecte verliezen met zich mee: omzetdaling terwijl loonuitgaven, leningen, leasingcontracten,… door blijven lopen. Een bedrijfsschadeverzekering helpt u een moeilijke periode te overbruggen en biedt bijkomende bescherming tegen schade op commercieel, financieel of sociaal vlak. Het is als het ware de levensverzekering van uw bedrijf. Contacteer ons voor een gepersonaliseerde offerte.

MACHINEBREUK: Uw productieactiviteit is afhankelijk van verschillende verfijnde en vaak dure machines. Herstel en/of vervangingskosten kunnen dikwijls hoog oplopen en meestal volstaat een brandverzekering niet. Voor schade die u lijdt door het langdurig uitvallen van uw machines kunt u zich veilig stellen met een polis machinebreuk, zodat u bij een eventuele tegenslag snel weer verder kan.
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID: Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en aansprakelijk te worden gesteld voor schade die u (of een personeelslid) toebrengt aan klanten, leveranciers en derden tijdens de beroepsactiviteit. Door het afsluiten van een ‘verzekering Beroepsaansprakelijkheid’ bent u ingedekt voor financiële gevolgen bij contractuele en beroepsfouten.

Hypothecaire lening

​Een woonkrediet op maat

​Plannen om een appartement, huis of bouwgrond aan te kopen? Of wilt uw eigen woning bouwen of renoveren? Met een hypothecair krediet – gewaarborgd door een hypotheek op uw woning – beschikt u nu over het geld dat u nodig heeft om uw plannen te realiseren. Er bestaan verschillende types hypothecair krediet, met keuze tussen een vaste of een variabele rentevoet en met gespreide periodes. Wij helpen u graag verder en berekenen uw fiscale voordelen.

Lening op afbetaling

Realiseer uw dromen én houdt uw budget onder controle

​De ‘Lening op Afbetaling’ is een krediet waarmee u al uw plannen kunt realiseren, op maat van uw persoonlijke behoeften en terugbetalingmogelijkheden. Gaat u voor een lening met de laagste rente? Een lening met een lage maandelijkse kost of eentje die het snelst is afgelost? Bij PROFINAD vergelijken we met zorg en presenteren u de meest geschikte formule die optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dit steeds aan de beste voorwaarden!

RIZIV

​Gewaarborgd inkomen

Geniet u RIZIV-voordelen, dan kunnen deze bijdragen geheel of gedeeltelijk aangewend worden voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen-RIZIV. Zo hebt u recht op een maandelijkse rente-uitkering bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid (permanent of tijdelijk, gedeeltelijk of volledig) ten gevolge van ziekte en/of ongeval. Deze verzekering is een noodzakelijke aanvulling van de beperkte wettelijke vergoedingen waarop u recht hebt in het kader van de sociale zekerheid voor zelfstandigen.​

VAPZ

Pensioenformule voor zelfstandigen​

Als zelfstandige wijdt u zich met hart en ziel aan het welslagen van uw zaak. Maar vergeet u daarbij niet aan uw eigen toekomst te denken? Met het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) bieden wij u de optimale oplossing om een aantrekkelijk aanvullend pensioen op te bouwen en aanzienlijke fiscale en sociale voordelen te genieten.​

Langetermijnsparen

​Bouw een aanvullend pensioenkapitaal op

Naast het klassieke pensioensparen bestaat er ook het fiscaal interessante lange termijn sparen. Zo kan u een aanvullend pensioenkapitaal op bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Profinad helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel.​

Pensioensparen

Denk NU aan LATER​

Na een actieve loopbaan wil u graag uw levenstandaard zoveel mogelijk behouden en volop van het leven genieten. Het wettelijk pensioen zal daarvoor amper volstaan. Pensioenspaarfondsen kaderen in de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’ (de eerste pijler bestaat uit het pensioen dat de staat opbouwt via belastinggeld en de tweede pijler bestaat uit het pensioen opgebouwd via de werkgever). Pensioenspaarfondsen zijn beleggingen op lange termijn en vroeg beginnen is hier de boodschap! Wij werken pensioenformules uit die aansluiten bij uw persoonlijk profiel.​

Aandelen/Beurs

Bbeleggen met een gezonde portie lef

Beleggen in aandelen kan rechtstreeks, maar ook via een beleggingsfonds. Een dergelijk fonds investeert vaak in tientallen verschillende aandelen tegelijk. Het voordeel daarvan is dat het risico automatisch gespreid wordt.​

Tak 23 Beleggingsverzekering

​belegging gekoppeld aan één of meer interne fondsen

Een TAK 23-beleggingsverzekering geeft toegang tot een evenwichtig gamma interne beleggingsfondsen. Uw spaargeld is dan wel minder beschermd aangezien het aan de marktevolutie blootgesteld wordt. Aan TAK 23-producten zijn dus meer risico’s voor de belegger verbonden dan aan TAK 21-producten.​

Tak 21 Spaarverzekering

Sspaarverzekering zonder risico

​De TAK 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het belangrijkste kenmerk van een TAK 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Termijnrekening

met vooraf vastgelegde looptijd en rentevoet​

Wanneer u uw spaargeld voor een bepaalde periode niet nodig hebt, biedt een termijnrekening de beste voordelen. Omdat het kapitaal gedurende de hele termijn onaangeroerd blijft, zijn de interesten meestal hoger.​

Spaarrekening

Contacteer ons voor onze beste voorwaarden​

Uitvaartverzekering

Neem afscheid in alle sereniteit en rust

Het verlies van een geliefde is een emotioneel zeer moeilijke periode. Het brengt tevens een hoop administratieve en praktische beslommeringen met zich mee. Uw uitvaartverzekering doet meer dan enkel de kosten voor de begrafenis betalen. Ze staat u tijdens die moeilijke momenten bij met raad en daad.​

Rechtsbijstand

voor de verdediging van uw gerechtelijke belangen​

De ‘Verzekering Rechtsbijstand’ verdedigt uw gerechtelijke belangen, door een professionele adviseur, in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. Bent u betrokken bij een schadegeval en niet akkoord met de voorgestelde regeling? Een goede rechtsbijstandverzekering geeft u meer slagkracht. Wanneer u onafhankelijke rechtsbijstand zoekt met een bijzondere klantenservice, werken wij samen met D.A.S.​

Ziekte- of ongevallenverzekering

​verlicht de financiële kosten na ernstig letsel

Niemand is immuun tegen ongevallen. Ze kunnen ernstige kwetsuren veroorzaken, met als gevolg een lange en dure revalidatie. De ziekenkas komt u tot op zekere hoogte ter hulp. Maar volstaat dit nog? Ereloonsupplementen, ambulante zorgen, dure geneesmiddelen, tandzorg of niet-medische zorg, … deze kunnen zwaar wegen op uw portefeuille. Met een ‘Verzekering Ongevallen’ is uw hele gezin gedekt en dit tegen een zeer betaalbare premie.​

Brandverzekering

zorg ervoor dat uw woning én inboedel voldoende beschermt zijn tegen brand, waterschade of andere onvoorziene tegenslagen​

​BRANDVERZEKERING: deze verzekering beschermt u tegen veel meer dan enkel maar de schadelijke gevolgen van vuur en vlammen. Ze dekt ook: ontploffingen en implosies, blikseminslag, elektrocutie, botsing van goederen, schade door inbraak, rook, ontdooiing, elektriciteitsschade, storm en hagel, glasbraak, waterschade en natuurrampen.
DIEFSTAL: Bijkomend kan u kiezen om uw meest kostbare en dierbare bezittingen (zoals juwelen of erfstukken) te beschermen tegen diefstal. Ook de schadeherstelling ten gevolge van een (poging tot) inbraak is dan gedekt.

Huispersoneel

Vverzeker uw vast of tijdelijk huispersoneel

Babysit? Tuinman? Poetsvouw? Keukenhulp? Vast of tijdelijk in dienst? Met of zonder arbeidscontract? U wordt automatisch als werkgever beschouwd en bent dus verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de werkuren, of op weg naar u toe . Wij bekijken met zorg uw specifieke situatie en zoeken de meest geschikte verzekering die de financiële lasten van mogelijke medische zorg en revalidatie verlicht.​

BA Familiale

Bbescherm uw gezinsleden tegen kleine ongelukjes van alledag

Ongelukjes zijn niet te vermijden en iedereen kan ermee geconfronteerd worden: de bril van nonkel Fons overleeft de grijpgrage vingers van de baby niet, de ruit van de buren ligt aan diggelen na een onstuimige voetbalmatch in de tuin, … . Wettelijk gezien bent u aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de ongevallen die u veroorzaakt in het kader van uw privéleven. Een verzekering BA Familiale draagt een deel van de kosten verbonden aan die specifieke risico’s.​

Autoverzekering

Is de wettelijk verplichte basisdekking voor u voldoende? Of voelt u zich geruster met een uitbreiding? Wij helpen u de juiste keuze te maken!​

BASISDEKKING: De verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid AUTO’ is een wettelijke verplichting voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Wanneer u bij het gebruik van uw auto schade aan derden veroorzaakt, worden materiële en lichamelijke schade vergoed.
OMNIUM: Met deze uitbreiding beschermt u het voertuig tegen materiële schade, diefstal, glasbreuk, brand en ontploffing, natuurkrachten en botsing met dieren. Bij een ongeval kunt u uw wagen laten slepen en krijgt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling.
BESCHERMING BESTUURDER: Bij een verkeersongeval met gewonden zijn de inzittenden altijd gedekt. Wanneer het om een ongeval ‘in fout’ gaat is de aansprakelijke bestuurder echter niet gedekt door de basisdekking. Met de optie ‘bescherming bestuurder’ kan u zich indekken tegen de kosten van invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en medische kosten als gevolg van een plastische ingreep.​

Persoonlijk advies

Of u er zich van bewust bent of niet, een verzekering is nooit zomaar een verzekering. Ze bestaan in alle vormen en maten. Zoveel zelfs, dat het dikwijls moeilijk is om de bomen nog door het bos te zien.

Daarom vertrouwt u beter op een onafhankelijke makelaar. U krijgt bij ons deskundig advies en de beste voorwaarden op de markt. En dit voor zowel particulieren als kleine en grote ondernemingen.​

Check-up

​Geef uw bedrijfs verzekeringen een check-up via een onafhankelijke makelaar. Een product aansprakelijkheid, schade aan de bedrijfsauto, een inbraak in kantoor, een arbeidsongeval..

PC Bankieren

U beheert uw rekeningen van achter uw pc, via uw telefoon of via het elektronische loket in uw bankagentschap.

Uw voordelen:

U bespaart tijd: elektronisch bankieren gaat snel en makkelijk!
U bankiert comfortabel: u regelt uw bankzaken wanneer en waar u wilt!
U bankiert voordelig: dankzij Bonus Banking kunt u de kosten van uw zichtrekening terugverdienen!​

U kan terecht voor al uw bankzaken, nl zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Bij Profinad kan u uiteraard ook terecht voor al uw beleggingen zoals fondsen, kasbons, pensioensparen, Tak 21, Tak 23 en Tak 26.

Bovendien verlenen wij ook kredieten en leningen, dit zowel aan zelfstandigen en KMO’s als aan particulieren. De meest courante kredieten zijn o.a. woonkredieten, leningen op afbetaling, autofinancieringen, belastingskredieten, kaskredieten en investeringskredieten.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een afspraak als u meer informatie wenst over onze Axa bankverrichtingen, beleggingen, verzekeringen of kredieten!​

Kredietkaart

De uitgever van een creditcard verstrekt een lening aan de houder van onbepaalde hoogte (maar wel met een vastgesteld maximum). Wanneer de gebruiker een betaling verricht met de kaart, wordt het geleende bedrag verhoogd met het bedrag van de transactie. Hoe en wanneer de lening wordt terugbetaald, is afhankelijk van de overeenkomst tussen uitgever en gebruiker.

Bij een betaling toont de houder zijn creditcard aan de verkoper of dienstverlener. Deze maakt een slip, een bewijs van de transactie waarop de hoogte van het bedrag en de gegevens van betaler en begunstigde worden ingevuld. Door dit bewijs te ondertekenen wordt de transactie een feit. Doordat dit systeem fraudegevoelig is, worden hedendaagse creditcards gekoppeld aan een cijfercode die de gebruiker moet intoetsen.

De creditcard wordt ook veel gebruikt voor aankopen via Internet. Daarbij worden het 16-cijferige creditcardnummer, een controlegetal (CVC-code), de expiratiedatum en de naam van de houder gebruikt ter autenticatie van de transactie. Doordat al deze gegevens worden verzonden, is deze wijze van betalen uiterst fraudegevoelig.​

​U kan terecht voor al uw bankzaken, nl zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Bij Profinad kan u uiteraard ook terecht voor al uw beleggingen zoals fondsen, kasbons, pensioensparen, Tak 21, Tak 23 en Tak 26.

Bovendien verlenen wij ook kredieten en leningen, dit zowel aan zelfstandigen en KMO’s als aan particulieren. De meest courante kredieten zijn o.a. woonkredieten, leningen op afbetaling, autofinancieringen, belastingskredieten, kaskredieten en investeringskredieten.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een afspraak als u meer informatie wenst over onze Axa bankverrichtingen, beleggingen, verzekeringen of kredieten!

Betaalkaart

Een betaalkaart is een pas van kunststof waarmee betalingen kunnen worden verricht bij een betaalautomaat en vaak ook geld worden opgenomen bij een geldautomaat. Afhankelijk van de wijze waarop de betalingen worden afgehandeld, is sprake van:

Creditcard: betalingen worden op een later moment (en eventueel in termijnen) verrekend. Bijvoorbeeld MasterCard, VISA, American Express.
debetkaart (pinpas in Nederland, bankkaart in België): bedragen worden afgeschreven van de betaalrekening bij het doen van de betaling of een geldopname. In Nederland meestal Maestro of V PAY, in België Bancontact/Mister Cash en Maestro.
elektronische portemonnee: betalingen worden verrekend met een reeds van de betaalrekening afgeschreven som geld (voormalige Chipknip in Nederland en Proton in België).

Op veel betaalkaarten worden functies gecombineerd. Zo worden de meeste debetkaarten tevens voorzien van elektronische portemonnee. Sommige passen zijn zowel debetpas, elektronische portemonnee als creditcard.​

​U kan terecht voor al uw bankzaken, nl zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Bij Profinad kan u uiteraard ook terecht voor al uw beleggingen zoals fondsen, kasbons, pensioensparen, Tak 21, Tak 23 en Tak 26.

Bovendien verlenen wij ook kredieten en leningen, dit zowel aan zelfstandigen en KMO’s als aan particulieren. De meest courante kredieten zijn o.a. woonkredieten, leningen op afbetaling, autofinancieringen, belastingskredieten, kaskredieten en investeringskredieten.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een afspraak als u meer informatie wenst over onze Axa bankverrichtingen, beleggingen, verzekeringen of kredieten!

Wenst u meer info hierover? Neem dan contact op me ons via onderstaand formulier.


Kerkomsesteenweg 314, 3370 Kerkom

+32 (016) 73.35.56

profinad@profinad.be

Openingsuren Kerkom
Ma: op afspraak
Di: 14u-19u
Wo: 9u-12u
Do en vr: 9u-12u - 14u-17u
Za: 9u-12u

Dorpsstraat 19, 3360 Bierbeek

+32 (016) 46.00.63

profinad.bis@profinad.be

Openingsuren Bierbeek
Ma: 9u-12u - 16u-18u
Di: 9u-11u
Wo: 9u-11u
Do: 9u-11u - 14u-16u
+ op afspraak