Uitvaartverzekering

Neem afscheid in alle sereniteit en rust

Het verlies van een geliefde is een emotioneel zeer moeilijke periode. Het brengt tevens een hoop administratieve en praktische beslommeringen met zich mee. Uw uitvaartverzekering doet meer dan enkel de kosten voor de begrafenis betalen. Ze staat u tijdens die moeilijke momenten bij met raad en daad.​

Rechtsbijstand

voor de verdediging van uw gerechtelijke belangen​

De ‘Verzekering Rechtsbijstand’ verdedigt uw gerechtelijke belangen, door een professionele adviseur, in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. Bent u betrokken bij een schadegeval en niet akkoord met de voorgestelde regeling? Een goede rechtsbijstandverzekering geeft u meer slagkracht. Wanneer u onafhankelijke rechtsbijstand zoekt met een bijzondere klantenservice, werken wij samen met D.A.S.​

Ziekte- of ongevallenverzekering

​verlicht de financiële kosten na ernstig letsel

Niemand is immuun tegen ongevallen. Ze kunnen ernstige kwetsuren veroorzaken, met als gevolg een lange en dure revalidatie. De ziekenkas komt u tot op zekere hoogte ter hulp. Maar volstaat dit nog? Ereloonsupplementen, ambulante zorgen, dure geneesmiddelen, tandzorg of niet-medische zorg, … deze kunnen zwaar wegen op uw portefeuille. Met een ‘Verzekering Ongevallen’ is uw hele gezin gedekt en dit tegen een zeer betaalbare premie.​

Brandverzekering

zorg ervoor dat uw woning én inboedel voldoende beschermt zijn tegen brand, waterschade of andere onvoorziene tegenslagen​

​BRANDVERZEKERING: deze verzekering beschermt u tegen veel meer dan enkel maar de schadelijke gevolgen van vuur en vlammen. Ze dekt ook: ontploffingen en implosies, blikseminslag, elektrocutie, botsing van goederen, schade door inbraak, rook, ontdooiing, elektriciteitsschade, storm en hagel, glasbraak, waterschade en natuurrampen.
DIEFSTAL: Bijkomend kan u kiezen om uw meest kostbare en dierbare bezittingen (zoals juwelen of erfstukken) te beschermen tegen diefstal. Ook de schadeherstelling ten gevolge van een (poging tot) inbraak is dan gedekt.

Huispersoneel

Vverzeker uw vast of tijdelijk huispersoneel

Babysit? Tuinman? Poetsvouw? Keukenhulp? Vast of tijdelijk in dienst? Met of zonder arbeidscontract? U wordt automatisch als werkgever beschouwd en bent dus verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de werkuren, of op weg naar u toe . Wij bekijken met zorg uw specifieke situatie en zoeken de meest geschikte verzekering die de financiële lasten van mogelijke medische zorg en revalidatie verlicht.​

BA Familiale

Bbescherm uw gezinsleden tegen kleine ongelukjes van alledag

Ongelukjes zijn niet te vermijden en iedereen kan ermee geconfronteerd worden: de bril van nonkel Fons overleeft de grijpgrage vingers van de baby niet, de ruit van de buren ligt aan diggelen na een onstuimige voetbalmatch in de tuin, … . Wettelijk gezien bent u aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de ongevallen die u veroorzaakt in het kader van uw privéleven. Een verzekering BA Familiale draagt een deel van de kosten verbonden aan die specifieke risico’s.​

Autoverzekering

Is de wettelijk verplichte basisdekking voor u voldoende? Of voelt u zich geruster met een uitbreiding? Wij helpen u de juiste keuze te maken!​

BASISDEKKING: De verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid AUTO’ is een wettelijke verplichting voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Wanneer u bij het gebruik van uw auto schade aan derden veroorzaakt, worden materiële en lichamelijke schade vergoed.
OMNIUM: Met deze uitbreiding beschermt u het voertuig tegen materiële schade, diefstal, glasbreuk, brand en ontploffing, natuurkrachten en botsing met dieren. Bij een ongeval kunt u uw wagen laten slepen en krijgt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling.
BESCHERMING BESTUURDER: Bij een verkeersongeval met gewonden zijn de inzittenden altijd gedekt. Wanneer het om een ongeval ‘in fout’ gaat is de aansprakelijke bestuurder echter niet gedekt door de basisdekking. Met de optie ‘bescherming bestuurder’ kan u zich indekken tegen de kosten van invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en medische kosten als gevolg van een plastische ingreep.​

Wenst u meer info hierover? Neem dan contact op me ons via onderstaand formulier.