RIZIV

​Gewaarborgd inkomen

Geniet u RIZIV-voordelen, dan kunnen deze bijdragen geheel of gedeeltelijk aangewend worden voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen-RIZIV. Zo hebt u recht op een maandelijkse rente-uitkering bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid (permanent of tijdelijk, gedeeltelijk of volledig) ten gevolge van ziekte en/of ongeval. Deze verzekering is een noodzakelijke aanvulling van de beperkte wettelijke vergoedingen waarop u recht hebt in het kader van de sociale zekerheid voor zelfstandigen.​

VAPZ

Pensioenformule voor zelfstandigen​

Als zelfstandige wijdt u zich met hart en ziel aan het welslagen van uw zaak. Maar vergeet u daarbij niet aan uw eigen toekomst te denken? Met het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) bieden wij u de optimale oplossing om een aantrekkelijk aanvullend pensioen op te bouwen en aanzienlijke fiscale en sociale voordelen te genieten.​

Langetermijnsparen

​Bouw een aanvullend pensioenkapitaal op

Naast het klassieke pensioensparen bestaat er ook het fiscaal interessante lange termijn sparen. Zo kan u een aanvullend pensioenkapitaal op bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Profinad helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel.​

Pensioensparen

Denk NU aan LATER​

Na een actieve loopbaan wil u graag uw levenstandaard zoveel mogelijk behouden en volop van het leven genieten. Het wettelijk pensioen zal daarvoor amper volstaan. Pensioenspaarfondsen kaderen in de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’ (de eerste pijler bestaat uit het pensioen dat de staat opbouwt via belastinggeld en de tweede pijler bestaat uit het pensioen opgebouwd via de werkgever). Pensioenspaarfondsen zijn beleggingen op lange termijn en vroeg beginnen is hier de boodschap! Wij werken pensioenformules uit die aansluiten bij uw persoonlijk profiel.​

Aandelen/Beurs

Bbeleggen met een gezonde portie lef

Beleggen in aandelen kan rechtstreeks, maar ook via een beleggingsfonds. Een dergelijk fonds investeert vaak in tientallen verschillende aandelen tegelijk. Het voordeel daarvan is dat het risico automatisch gespreid wordt.​

Tak 23 Beleggingsverzekering

​belegging gekoppeld aan één of meer interne fondsen

Een TAK 23-beleggingsverzekering geeft toegang tot een evenwichtig gamma interne beleggingsfondsen. Uw spaargeld is dan wel minder beschermd aangezien het aan de marktevolutie blootgesteld wordt. Aan TAK 23-producten zijn dus meer risico’s voor de belegger verbonden dan aan TAK 21-producten.​

Tak 21 Spaarverzekering

Sspaarverzekering zonder risico

​De TAK 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het belangrijkste kenmerk van een TAK 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Termijnrekening

met vooraf vastgelegde looptijd en rentevoet​

Wanneer u uw spaargeld voor een bepaalde periode niet nodig hebt, biedt een termijnrekening de beste voordelen. Omdat het kapitaal gedurende de hele termijn onaangeroerd blijft, zijn de interesten meestal hoger.​

Spaarrekening

Contacteer ons voor onze beste voorwaarden​

Wenst u meer info hierover? Neem dan contact op me ons via onderstaand formulier.