Wie betaalt de schade te wijten aan een beschadigd wegdek?

​Van 16 tot 22 september vindt de Europese week van de Mobiliteit plaats. Deze moedigt het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aan, precies omdat we nog altijd heel talrijk met de auto rijden bij gebrek aan een aangepaste infrastructuur. Elke dag nemen miljoenen mensen de wagen.

In dat kader vindt u hier enkele vaststellingen en mijn advies in verband met de problemen die kunnen ontstaan door een beschadigd wegdek. En ik geef u ook het antwoord op deze twee vragen:

_ Welke verzekering komt tussen bij hagelschade?
_ Wist u dat de BA Auto verplicht is?

Wegdek in slechte staat … wie betaalt de schade?

De Belgische overheid ontvangt ieder jaar duizenden klachten van weggebruikers die schade hebben geleden door de slechte staat van ons wegennet: verzakking, beschadigd wegdek, scheuren in het beton, verhoging van het asfalt … Wie betaalt de factuur en hoe geeft u een probleem aan dat gebeurde op de openbare weg?

Bewijs leveren

De overheden moeten toezien op de veiligheid en het onderhoud van het wegennet dat onder hun bevoegdheid valt.

De overheid die niet voldoet aan deze verplichtingen, begaat een fout waarvoor ze in geval van een ongeval aansprakelijk kan worden gesteld. Het is dus mogelijk om een rechtsvordering in te stellen tegen die overheid om een vergoeding te krijgen.

Indien u een rechtsvordering instelt, moet u het bewijs leveren:

van het bestaan van uw schade,
van de fout van de betrokken overheid (gewest, provincie, gemeente), dat wil zeggen het gebrek van het wegennet,
en van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
Hoe gaat u te werk?

Bel naar de politie om een proces-verbaal op te stellen.
Maak foto’s van de staat van het wegdek (met gemakkelijk identificeerbare herkenningspunten) en foto’s van de opgelopen schade.
Zorg voor zoveel mogelijk getuigenissen.
Doe een beroep op een expert en vraag een bestek.
In de praktijk worden slachtoffers zelden in het gelijk gesteld. Hoe komt dat?

Strenge weersomstandigheden kunnen in uw nadeel spelen.
U moet de wegcode respecteren die zegt dat u:
uw snelheid moet matigen om de controle over uw voertuig in alle omstandigheden te bewaren,
kunt anticiperen op risico’s om elk probleem met uw voertuig te vermijden.
U hebt een volledige omnium?

Dan kunt u een beroep doen op uw verzekeringsmaatschappij voor een vergoeding. Afhankelijk van de maatschappij, van uw contract en van de uitsluitingen, komt uw verzekering al dan niet tussen. Aarzel niet om me te contacteren om uw dekkingen samen met u te overlopen.

_ Een goede tip: wees extra waakzaam en pas uw rijgedrag aan! Let ook op de verkeersborden die aangeven dat ‘het wegdek zich in slechte staat bevindt’.

Welke verzekering komt tussen bij hagelschade?

‘Kleine’ of ‘grote’ omnium

De verplichte BA Auto dekt enkel de schade die u met uw wagen veroorzaakt aan derden.
Als u wilt beschermd zijn tegen hagelschade, hebt u minstens een ‘kleine’ omnium nodig. Bepaalde maatschappijen vragen zelfs geen vrijstelling voor hagelschade, in dat geval hoeft u dus helemaal niets te betalen!
De schade moet wel een rechtstreeks gevolg zijn van de hagel. U zult dus niet worden vergoed als uw wagen begint te slippen op de hagel en u tegen een boom vliegt. De ‘volledige’ omnium beschermt u dan weer tegen alle materiële schade.

Wat moet u doen?

Doe onmiddellijk aangifte van uw schadegeval bij uw verzekeringsmaatschappij en maak zo snel mogelijk een afspraak met de expert.

En het Rampenfonds?

Als u geen omnium afgesloten hebt, zijn de herstellingskosten voor uw rekening.

Uw enige hoop op vergoeding is dat de hagelbui erkend wordt als ‘natuurramp’. Maar dat is een vrij omslachtige procedure:

De Ministerraad moet de natuurramp erkennen in een Koninklijk Besluit.
Als de gemeente waar u schade hebt geleden, in dat Koninklijk Besluit erkend wordt als getroffen zone, dan moet u uw aanvraagdossier opsturen naar de provinciegouverneur, binnen de 3 maanden die volgen op de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad.
_ Wil u meer weten? Surf dan naar de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Tussen 50 000 en 100 000 Belgische automobilisten rijden zonder verplichte BA Auto verzekering

In 2014 werden bijna 8000 ongevallen veroorzaakt door niet-verzekerde automobilisten. Nochtans is de BA Auto verplicht.

_Rijden zonder verplichte BA verzekering, houdt grote risico’s in! In geval van een ongeval in fout, stellen deze bestuurders zich immers bloot aan:

zware financiële gevolgen. Ze zullen alle veroorzaakte schade moeten vergoeden, voor sommigen betekent dit hun hele leven lang.
zware strafsancties:

een boete die kan gaan van 600 tot 6000 euro,
een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden,
een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar,
een tijdelijke intrekking van het rijbewijs, of zelfs de inbeslagneming van het voertuig.
Op dit ogenblik is het mogelijk om met een systeem voor gegevensuitwisseling de gegevens van de DIV (inschrijving van voertuigen) te vergelijken met die van de verzekeraars die de groene kaart afleveren. Als deze gegevens niet overeenstemmen wordt de automobilist gevraagd zich in regel te brengen.

Als hij dat niet doet, krijgt hij een herinnering.
Als hij na die herinnering nog steeds niets doet, zal de politie op de hoogte worden gebracht.
Die zal dan een proces-verbaal opstellen en het voertuig immobiliseren.
_ Eén goede raad: neem een verzekering!

Voor uw aansprakelijkheid is de BA Auto echt het absolute minimum. Deze verzekering, die wettelijk verplicht is om op de openbare weg te mogen rijden met een motorvoertuig, vergoedt de schade veroorzaakt aan uw passagiers en aan derden in geval van een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.
Opgelet, de BA Auto dekt niet de lichamelijke schade van de bestuurder.

Voor uw voertuig dekt de Omniumverzekering de materiële schade.
U hebt de keuze uit twee types van dekkingen:
De ‘kleine’ omnium die u verzekert in geval van brand, glasbreuk, aanrijdingen
met dieren, diefstal, natuurkrachten (overstroming, hagel, storm, bliksem,
aardbeving …).
De ‘volledige’ omnium die bovenop de dekkingen van de ‘kleine’ omnium ook de schade verzekert die uzelf aan uw voertuig veroorzaakt en de schade veroorzaakt aan uw voertuig door derden (ook daden van vandalisme).
Bepaalde verzekeringsmaatschappijen bieden ook:

een bestuurdersverzekering,
bijstand voor u en uw gezin, in België en in het buitenland,
rechtsbijstand,
een ongevallenverzekering voor u, uw gezin en uw passagiers,
…​

Kerkomsesteenweg 314, 3370 Kerkom

+32 (016) 73.35.56

profinad@profinad.be

Openingsuren Kerkom
Ma: op afspraak
Di: 14u-19u
Wo: 9u-12u
Do en vr: 9u-12u - 14u-17u
Za: 9u-12u

Dorpsstraat 19, 3360 Bierbeek

+32 (016) 46.00.63

profinad.bis@profinad.be

Openingsuren Bierbeek
Ma: 9u-12u - 16u-18u
Di: 9u-11u
Wo: 9u-11u
Do: 9u-11u - 14u-16u
+ op afspraak